ماده ضد اکسایش

???? ?? ?????? ?? ????? ??????? ?????????? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ????. ???? ?? ?????? ?? ????? ??? ? ?? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ? ???? ??????? ?? ????.


تندیس عقاب طلایی

شرکت سهامی خاص شیمیایی پارس لیان پس از سالها فعالیت مستمر، در سال 2010 موفق به کسب گواهینامه بین المللی کیفیت و اعتبار اروپا (گواهینامه عقاب طلائی) گردید.