ماده زداینده سولفیدهیدروژن

??????? ?? ??? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???? ??? ? ???????? ?????? ?????. ???? ??????? ?? ??? ?????? ? ???? ?????????? ????? ?? ????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ? ????? ?? ??????? ?? ????.

???? ??????? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ??????? ?? ??????? ???? ????? H2S ? O2? ??????? ? ??????? ????? ?? ???? ? ???? ?? ??? ?? ??????.
 

تندیس عقاب طلایی

شرکت سهامی خاص شیمیایی پارس لیان پس از سالها فعالیت مستمر، در سال 2010 موفق به کسب گواهینامه بین المللی کیفیت و اعتبار اروپا (گواهینامه عقاب طلائی) گردید.